• پشتیبانی 2

حمایت کردن

Makegood Industrial Co., Limited مستقلاً سوئیچ های چراغ هوشمند و سوکت های برق را تحقیق و توسعه می دهد، با داشتن یک فرآیند تولید بالغ، از خدمات OEM/ODM پشتیبانی می کند. ما می توانیم محصولات را مطابق با نیاز مشتریان توسعه و تولید کنیم.

سخت افزار فنی ما می توانیم پشتیبانی کنیم: طراحی نقشه های سه بعدی، نمودارهای شماتیک محصول، چیدمان PCB 2 تا 4 طبقه و غیره.

نرم افزار فنی ما می توانیم پشتیبانی کنیم: برنامه نویسی MCU، برنامه نوشتن برای اتصال برنامه مشتری، توسعه برنامه خود مشتری و غیره.

سوئیچ دیمر RF

سوئیچ هوشمند 6 باند

سوئیچ دیمر هوشمند

سوئیچ فن هوشمند

سوئیچ هوشمند 2gang و پرده

سوئیچ پرده سه گانه هوشمند

GPO هوشمند

سوئیچ هوشمند 8gang

سوئیچ هوشمند 4gang&fan